fbpx

Augusztus 24-26., RAHÓ

Hivatalos álláspont

Стежками опришків велофстиваль змагань рахів україна категорії чоловіки спорт

Kerékpáros maraton „Opriskok ösvényein”

Rahó város

2019. Augusztus 24-26

1. Hivatalos álláspont

      Az „Opriskok ösvényein” kerékpáros maraton – amatőri vetélkedő, melynek célja az egészséges életmód propagálása a lakosság különböző rétegei számára, kerékpáros mozgalom fejlesztése Ukrajnában.

      Szervezők:  turisztikai-információs központ  «Hucul szoba” „Hucul szvitlica”, a fesztivál szervező bizottsága.

       A maraton finanszirozásának alapjául szolgálnak  a résztvevők  kezdeti befizetései  és egyébb támogatási források.     

2. A vetélkedő támogatói és szervezői

      Információs partner: bikeportal.org.ua portál 

      A kerékpármaraton támogatói: Rahó város polgármestere, Rahói járási hivatal, Rahói Állami Adminisztráció, Nagybocskói erdészet, Ukrán Vadászati és halászati Társaság stb.

      A vetélkedők igazgatója: Popovics Péter

      Főbiró: Svidkij Jurij

3. A maraton időpontja és helyszine

   A kerékpáros maraton 2019. Augusztus 24-26 között kerül megszervezésre Rahón illetve a Rahói járásban.

4. Maraton kategóriái és formátuma

     A vetélkedő formátuma: háromnapos kerékpáros maraton a Kárpáti hegyeken, a startok illetve finisek a Rahói Burkut parkban lesznek.

   A maraton résztvevőinek kategóriái:

  Hardcore Open* Férfiak , Hardcore 35+**, Nők Hardcore

–     Medium Open* Férfiak, Medium 35+, Nők Medium

–    Light Open* Férfiak, Light 35+, Nők Light

* Open kategória mindenki számára nyitott, korosztálytól függetlenül.
** 35 év feletti és idősebb résztvevők . A résztvevő korosztálya a születési év alapján számolódik.

Résztvevők kategóriái:

 • Hardcore a „Prológus 3”, „Szvidovec 85” és „Kaszómező 45” útvonalon vetélkednek.
 • Medium a „Prológus 3”, „Flántusz 64” és „Kaszómező 45”  útvonalon  vetélkednek. 
 • Light a „Prológus 3”, „Burkut 13” és „Teréntén 25” útvonalon  vetélkednek.  

A győztest az időfutam legkisebb  összege által   válasszák ki, amely alatt a 3 útvonalon végigment. A részvevő bármennyi startban részt vehet

5. Vetélkedők menetrendje

23.08.2019

 12:00-20:00  A résztvevők regisztrálása

20:00  Eligazitás

24.08.2019

9:00 – 12:00  A résztvevők regisztrálása

10:00  Gyerek kerékpáros maraton

12:00  Kerékpáros menet

15:00  „Prológus”startolása

20:00  Eligazitás

25.08.2019

08:50  A start zóna bezárása minden kategória számára

09:00  Start minden kategória számára

20:00  Eligazitás

26.08.2019

10:20  Start zónák bezárása minden kategória számára

10:30  start minden kategória számára

17:00  Dijak kiosztása

16:00 – 21:00 Orvosi igazolások illetve biztositási okiratok visszaadása a résztvevők számára

6. A versenyre való engedély

A versenyben részt vehetnek hibátlan kerékpárral illetve kerékpáros bukósisakkal rendelkező18 év felüli személyek.
   Kötelező feltétele a maraton részvételéhez a  biztositás, (melyben bejegyzésre kerül „kerékpáros sport- hegyi kerékpár”) és orvosi igazolás, mely bizonyitja, hogy  a résztvevő egészségügyi állapota megengedi a maratonon való részvételt.

A résztvevő köteles az útvonalon mobiltelefont  vinni magával, vagy, ha szeretne, akár GPS-t.

   A szervezőknek jogában áll kitiltani a vetélkedőből azokat a kerékpárosokota, akiknek a kerékpárjai belátásuk szerint alkalmatlan a vetélkedőhöz, nem felel meg a biztositási előirásoknak.

7. Regisztráció sorrendje

Előző regisztráció a bikeportal.org.ua weboldalon történik 2019.február 24-től.

Közvetlen regisztráció a startolási nap előtt történik 2019.augusztus 23-án.

Közvetlen regisztráció alkalmával a résztvevő köteles felmutatni a következő okiratokat:

 1. Személyigazolványt (a regisztráció során csak felmutatni));
 2. Orvosi igazolást (eredeti példány)
 3. Felelősségi nyilatkozatot;
 4. Biztosítási kötvényt, amely egész Ukrajna területén érvényes.

     Az orvosi igazolás és a  biztositási kötvény a szervezőknél marad a maraton végleges befejeztéig, a maraton befejeztével a résztvevő visszaigényelheti az emlitett okiratokat.

     Amennyiben a résztvevő nem felel meg a fent emlitett feltételeknek, bármilyen magyarázás nélkül a starthozz nem lessz hozzáengedve,  s a kezdeti összeg visszaigénylésére nem tarthat igényt.

8. A kategóriák váltáztatásának rendje

A résztvevőknek jogában van megváltoztatni a kivánt kategóriában való részvételt, amennyiben ez nem ellenkezik a verseny szabályival. Ahhoz, hogy a résztvevő megváltoztathassa kategóriáját,2019. Augusztus 20-ig küldjön egy levelet a szervezőbizottság részsére (cim: info@stezhkamy.in.ua ), amelyben feltünteti a résztvevő nevét, előző kategóriáját valamint az új kategóriát, amelyben szeretne részt venni. Ugyanakkor a résztvevő közvetlenül a regisztráció helyszinén is változtathat a kategórián.

9. Kezdeti hozzájárulás, befizetés

        A kezdeti hozzájárulások, befizetések pénz átutalással történnek Popovics Péter Privát Banki bankkártyájára 5168 7573 2805 6892.

     Regisztráció befejezéseig, 2019. Augusztus 15-ig a résztvevő kezdeti befizetésssel vagy a szervezőknek küldött levél által alátámassza a maratonon kivánt részvételét. Azok részére, akik nem támasztották alá részvételüket, a szervezők nem garantálják start csomag kiadását, sőt, aegyáltalán a maratonon való részvételt sem (mert pótszámra nem tesznek szert.)

Kezdeti hozzájárulás, befizetés  összege:

 • Hardcore | Medium | Lightkategóriák számára:

2019.02.24.-2019.04.30 – 800/700/600 hrn.

2019.05.01.-2019.05.31-900/800/700 hrn.

2019.06.01.-2019.06.30. –  1000 | 900 | 800 hrn

2019.07.01.-2019.07.31. – 1100 | 1000 | 900 hrn

2019.08.01.-2019.08.24. –  1200 | 1100 | 1000 hrn

 • „Szvidovec 85”, „Flántusz 64”

2019.02.24-2019.04.30  – 500 hrn

2019.05.01.-2019.06.30.– 600 hrn

   2019.07.01.-2019.08.24.  – 700 hrn

 • „Kaszópolyána 45”, „Teréntén 25” külön útvonalakon való részvétel

2019.02.24.-2019.04.30. – 300 hrn.

2019.05.01.-2019.06.30. – 400 hrn

2019.07.01.-2019.08.24. – 500 hrn

Kezdeti hozzájárulás  összege külön „Prológus 3” vagy „Burkut 13”útvonalon  részvételért – 200 hrn

Azok számára, akik a terrorizmus elleni műveletekben részt vettek, minden start befizetés ingyenes

10. Kezdeti befizetések visszaigénylésének sorrendje a részvételtől való lemondás esetén

      Az a résztvevő, aki befizette a kezdeti hozzájárulást, de valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a maratonon,  visszaigényelheti a kezdeti hozzájárulást. Ehhez szükséges beküldeni egy levelet a szervezőbizottság számára a info@stezhkamy.in.ua cimre,  arról az email cimről, amelyről regisztrálódott, s kérvényezni az összeg téritését.

     Ha a résztvevő valamilyen oknál fogva nem vesz részt a maratonon, ezt közölje a szervezőbizottsággal 2019. Augusztus 14-ig, s a kezdeti befizetést teljes mértékben visszakapja kivéve a bankiszolgáltatás diját.

     2019.Augusztus 14-től a kezdeti befizetés nem igényelhető vissza.

11. Szállás

     A szállás és étkezés dij a rézstvevőt terheli. A résztvevők a város szálodáiban szálhatnak meg, vagy felálithatják sátraikat az erre kijelölt helyen.

     A sátorokra kijelölt helyet abban az esetben szervezik meg, ha legalább 10 résztvevő tart erre igényt s ezt előre jelzik a szervezőbizottságnál. A kérvényt a következő  cimre kérjük beküldeni info@stezhkamy.in.ua.

12. A maraton útvonala

      Legkésőbb 2019. junius 5-én informáljuk Önöket az útvonalak végleges tudnivalókról. Előre nem látható körülmények között a pályák egyszerűsíthetők, amelyekről előzetes értesitést kapnak.

13. A startolás kezdete és az útvonal rendje

   Közvetlenül a kezdet előtt minden résztvevő előkezelés előtti ellenőrzésen esik át, amelynek végrehajtását a start protokoll aláírásával igazolják. Ennek fényében kérjük, hogy a kiindulási zónában legkésőbb 15 perccel az indulás előtt megjelenjenek. A kiindulási zóna a belépés előtt 10 perccel bezárásra kerül. Mindazok, akik később indulnak, a hivatalos verseny kezdete után indulhatnak.

      A verseny ideje alatt a  távolsági útvonalon tilos:

      Az útvonal levágása/röviditése. Abban az esetben, ha a résztvevő eltér a megjelölt útvonaltól, köteles a megszegett  pontra visszamenni, s onnan folytatni a versenyt.   

    Sportszerűtlen viselkedés (lökdösés stb.).

     Az útvonalon tilos a sisak nélküli, vagy nem rögzitett védősisakban  közlekedni.

Közlekedni a helytelenül rögzitett sorszámmal vagy sorszám nélkül.

     A kerékpár vagy kerékpár alkatrészeinek  kárososdása esetén, a kerékpárt a versenyző saját erői és / vagy a rajongók és más résztvevők támogatásával javíthatják.

     Kerékpár csere. Ebben az esetben a versenyző köteles felrögziteni a start számát az új biciklire.

     Megengedett a résztvevőnek a versenyt gyalogosan befejezni, maga mellet tolván a biciklit.

     Ha a résztvevő nem fér be az adott  áthaladásához rendelt ellenőrzési időbe, akkor automatikusan kilép a versenyből, abba kell hagynia  a versenyt, és módosítania kell az útvonalat, az útvonal ellenőrző pontjain a bírák utasításait követve.

      Az útvonalon több megközelítési pont található a résztvevő evakuálásának lehetőségével.

     Az útvonal mentét viz és élelmiszer pontok lesznek fellálitva, , a helyüket a térképen feltüntetik.

     Az útvonalról való visszavonulás esetén a résztvevő köteles tájékoztatni a bírókat a döntéséről mobiltelefonon a szervezőbizottság képviselőjének.

     Ezen szabályok végrehajtását pót bírók ellenőrzik az útvonal ellenőrzési pontjain. A szabályok betartásának megszegése a maratonból való  kizárással büntethető.

 

14.Vis maior

       Abban az esetben ha:  
        – a leküzdhetetlen erő (időjárás, társadalmi, politikai stb.) körülmények,ha  a verseny veszélyes jelent, a verseny megállíthatóvá válik. Ebben az esetben a végleges protokoll a verseny megszüntetésére vonatkozó döntés időpontjában létrejövő eredményeket veszi figyelembe.
        – a verseny megkezdése előtti vis maior körülmények következtében, a szervezők fenntartják a jogot, hogy az útvonalat  alternatívára változtassák, a megváltoztatott útvonalakon  kiindulópontokat alakitsanak, vagy állitság meg a versenyt. A vis maior következtében verseny megszűnése esetén a kezdeti hozzájároóulási dijnem kerül visszajuttatásra.

15. Az eredmények kihirdetése és jutalom dijak kiosztása

     Azok a  résztvevők, akik minden kategóriában 1-3 helyet kaptak, oklevelekben, érmekben és ajándéktárgyakban részesülnek. Más nyertesek oklevelekben részesülnek.

      A díjátadó ünnepség után az eredményekkel kapcsolatos fellebbezéseknek helye nincs.

     Az eredményekkel kapcsolatos  panaszokat és tiltakozást 2019. augusztus 26-ig 16:30-ig fogadják el.

     A verseny után az eredményeket közzéteszik a http://bikeportal.org.ua. Portálon.

16. Visszajelzés

     Lépjen kapcsolatba a szervezőbizottsággal az alábbi e-mail címen: info@stezhkamy.in.ua.

 

  Ez a rendelkezés hivatalos meghívás a versenyben való részvételre.

 • 2019. augusztus 24-26
 • Város Rahó, Megye Kárpátalja, Ukrajna
 • Béke út, 16a
 • info@stezhkamy.in.ua
 • +38 (099) 248-01-81